UC News

JEEનુ પરિણામ જાહેર, વેબસાઇટ ક્રેશ

JEEનુ પરિણામ જાહેર, વેબસાઇટ ક્રેશ

IIT રૂડકીએ JEE એડવાન્સ્ડ પરીક્ષાનુ પરિણામ જાહેર કર્યુ છે. પરંતુ રીલીઝ થયાના થોડા જ સમયમાં, JEE એડવાન્સની સત્તાવાર વેબસાઇટ jeeadv.ac.in ક્રેશ થઈ ગઈ છે. વિદ્યાર્થીઓ Twitter પર વેબસાઇટ ક્રેશની જાણ કરી છે. તે જ સમયે સત્તાવાર વેબસાઇટ પરની સૂચના જાહેર કરવામાં આવી છે કે સર્વર પરના લોડમાં વધારો થવાને લીધે સાઇટમાં ફોલ્ટ આવી રહ્યા છે. આ વર્ષે JEE મેનનુ સંચાલન રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સીએ કર્યુ હતુ.

Topic: #twitter
READ SOURCE
Open UCNews to Read More Articles